Son əlavə olunanlar

Yumor

Sistem necə işləyir

Birinci gün birinci sinif şagirdləri dərsə gəliblər. Müəllimə başa salır:

Hər şeydən vacib sağlamlıqdır

Əliş artıq neçənci dəfədir ki, imtahan verir və pis qiymət alır. 

Qazanın ölməyi

Molla bir gün qonşusundan bir qazan borc alır. Bir neçə gündən sonra içinə bir balaca qazan da qoyub sahibinə qaytarır. Qonşu balaca qazanı görüb soruşur:

Molla yolda

Bir molla dəvələrini başqa şəhərə satmağa aparırdı. Onun cəmi on dəvəsi var idi. Birini özü minib qalanlarını iplə bir-birinə bağlamışdı. Molla yolboyu gözdə-qulaqda idi ki, dəvələrini itirməsin. Bir az getdikdən sonra o, dəvələrini sayıb gördü ki, onların sayı doqquzdur. Öz-özünə dedi:  

Gülməli suallar və cavabları

1. Sual: Oğrular niyə modanı izləyirlər? Cavab: Ciblərinin yerini öyrənmək üçün.

Sənin üçün qiymət tamam başqadır

Deyirlər ki, Bəhlul Danəndə boş vaxtlarında çay kənarına gəlib, orada gildən evcik düzəldərdi.  Bir gün Harun ər-Rəşidin xanımı Zibeydənin yolu çay sahilinə düşür.