Son əlavə olunanlar

Yumor

Molla Nəsrəddinin xurcunu

Bir gün, bazarda Mollanın xurcununu oğurlayırlar. Molla xurcunun oğurlandığını görüb, meydanın ortasında dik bir yerə çıxıb, ucadan qışqırır:  

Molla Nəsrəddin rus dili bilir

Molladan soruşurlar:  

Keç mənim günahımdan

Molla bazarda bir dəstə adama rast gəlir. Baxır ki, ortalığa yağ-bal qoyub, çox iştaha ilə yeyirlər. Yaxınlaşıb deyir:   

Ərəb dili

Günlərin birində bir nəfər Molla Nəsrəddinin yanına gəlir ki:   

Güldürərək düşündürən insan - Molla Nəsrəddin

Səkkiz əsrə yaxındır ki, Molla Nəsrəddin Anadoludan tutmuş, Çinə qədər uzanan böyük bir ərazidə məşhurdur.