Son əlavə olunanlar

Yumor

Bəhlul və məmurlar

Günlərin birində Harun-Ər-Rəşidin məmurları Bəhlulu tutub xəlifənin yanına gətirirlər ki, bəs bu adam şəhərdə şaiyə yayır ki, guya sən ölübsən. Xəlifə bərk qəzəblənib Bəhluldan soruşur:

Zorla göndərirlər

Qoltuğunda çantası, üzü-gözü ağlamaqdan şişmiş oğlan uşağı yolda qonşusu ilə rastlaşdı. Qonşu oğlanın ağladığını hiss etdi və onun könlünü almaq üçün üz-gözünü oxşadı:

Bilsəm...

- Səməd de görək, 2 vur 2 neçə edir?

Nənənin yaddaşı pozulub

- Ana, deyəsən nənənin yaddaşı tamam pozulub!

Saymağı öyrədirəm!

Cavan tərbiyəçi otağa kompyüter gətirir. Çətinliklə əyilib onu yerə qoyub uşaqlardan soruşur:

Sən də mənim əsgərlərimdənsən

Bir gün Bəhlul Harun-Ər Rəşidin yanına gedirmiş. Yolda onunla rastlaşan vəzirlərdən biri Bəhlulu ələ salmaq üçün deyir: