Son əlavə olunanlar

Yumor

Tibbi müayinə

Məktəbdə tibbi müayinə zamanı həkim birinci sinif şagirdindən soruşur:

Üç torpaq

Bir padşah öz vәziri ilә sәyahәtә çıxmışdı. Az getdilәr, çox getdilәr, gәlib bir yerə çıxdılar. Gördülәr Bәhlul Danәndә yolun qırağında oturub, qabağına da üç topa torpaq toplayıbdı.

Bişmiş yumurtadan da cücə çıxarmış

Bir tacir səfər üstəymiş. Axşam dükan – bazar bağlandığına görə yeməyə bir şey tapa bilmir. Bir həyətin  qapısını döyüb bir qarıdan on dənə bişmiş yumurta alır. Elə olur ki, tələsdiyindən yumurtaların pulunu vermir.

Yaxşı yuxu

- Ata, gəlmişəm səninlə yatam!

Bərəkallah ustadına

Bağdad xәlifәsinin qardaşı Bәһlul Danәndә sәһrada gәzәndә bir yolçuya rast gəldi. Yolçu qabağında bir yüklü ulaq gedirdi. Bәһlul bu kişidәn xәbәr aldı:

Şirinbalanın cavabı

Həyat bilgisi dərsində müəllim Şirinbaladan soruşdu: