Son əlavə olunanlar

Yumor

Ada layiq, işə münasib pay

Günlərin birində xəlifə zarafat məqsədilə Bəhlula kələk gəlmək istəyir. Odur ki, deyir:  

Bəhlulun xələti

Günlərin birində Bəhlulu padşahın düzəltdiyi toy məclisinə çağırırlar. Vəzir gəlib Bəhlula deyir: padşah dedi ki, gələndə özü ilə ağıllı bir adam gətirsin. Bəhlul yaxınlıqdakı qəbiristanlğa gedib iki ölü kəlləsi çıxardır. Gətirib kəllələrin ikisinin də qulaqlarına torpaq doldurur. Torpağı birinci kəllənin qulağından tökən kimi, o biri qulağından eşiyə tökülür. O biri kəllənin qulağına torpaq tökəndə içəridə qalır və yerə tökülmür. Bəhlul ikinci kəlləni götürüb məclisə gəlir. Padşah adamları onu dəli bilib, döyüb qovmaq istəyirlər. Padşah icazə verməyib deyir:  

Bəhlul Danəndə lətifələri. Məgər qarğaya ad qoyanda orada idiniz

Bəhlul Danəndə ovçu deyildi. Lakin bir dəfə o, ovçuluğuna dostlarına göstərmək üçün ova gedir. Bir qarğa vurub evə qayıdır. Yolda dostlarına göstərib deyir:  

Görəcəyin işin nəticəsini əvvəlcədən düşün

Bəhlul özünü dəliliyə vurub bir qamış ata minmiş, küçələrdə o tərəf bu tərəfə qaçıb özünü divanə kimi göstərirdi. Günlərin bir günü xəlifə vəzirini yanına çağırıb dedi:

Heç nə apara bilməyəcəksiniz

İki qardaş atalarından qalan yeddi otaq və pal-paltarı bölüşdürmək üstündə dava eləyirdi. 

Bəhlulun uşaqlığı

Uşaqlar küçədə oynayarkən bir sərçə balası tuturlar.