Son əlavə olunanlar

Yumor

İki qonşunun əhvalatı. Bəhlul Danəndə lətifələri

İki qonşudan birinin inəyi, birinin atı doğur. İnək sahibi qonşunun qulununu gətirib öz inəyinin yanına buraxır. At sahibi gəlib qulunu istədikdə qonşu deyir:  

Nə əkərsən, onu da biçərsən

Bir gün küçədə Bəhlul xəlifəni pisləyir. Adamlardan biri deyir:  

Bəhlul mollanı pərt eləyir

Bir kəmsavad molla məscidin qabağına xeyli adam yığıb, onlara moizə oxuyurdu. Özü də bir tirin üstünə bir taxta uzatmışdı. Taxtanın bir ucunu ağartmış, o biri ucunu qaraltmışdı. 

Padşah və balıqçı

Qoca bir balıqçı dəryanın kənarında tor atıb balıq tuturmuş. Bu zaman vəzir səyahətdən qayıdırmış. O, qocanı görüb deyir:  

Xain qapıçı

Bir padşah saray qonaqlığına Bəhlulu da çağırıbmış. Məclisin şən keçməsi üçün padşah deyir:  

Ağıllı o qədər də çox deyil

Bir gün Bəhlulun qardaşı ona deyir: