Son əlavə olunanlar

Yumor

Xeyir verənə xeyir, zərər verənə zərər

Günlərin birində padşah şikara çıxıbmış, yolda Bəhlula rast gəlir. Padşahın şəst getdiyini görən Bəhlul bərkdən gülür. 

Qoy özləri qazanıb, özləri yesinlər

Bəhlul bir qonaqlıqda qapının ağzı tərəfdə oturubmuş. Bir nəfər deyir:

Şərti belə kəsərlər

Bir kişi balaca bir uşaq tapıb saxlayır. Uşaq bir az böyüyür. Bir tacir gәlib deyir:

Bəhlul nə üçün gülürmüş

Deyilənə görə, Bəhlul heç gülməzmiş. Bunu bilən xəlifə hər yerə çarə çəkdirir ki, kim Bəhlulun güldüyünü görüb ona xəbər gətirsə, həmin adama böyük bəxşiş verəcək.

Aparmaz ki...

Molla arvadı ilə gölə paltar- palaz yumağa gedir. Bunların başı qarışır, bir qarğa sabunu götürüb uçur. Arvad görüb qışqırır:

Qar-boran

Molla Nəsrəddindən soruşurlar: