Son əlavə olunanlar

Yumor

Mollanın ölməyi

Bir gün, Molla meşədə odun qırarkən, əl-ayağının soyuduğunu görüb, uzanır yerə. Bir neçə saatdan sonra, çobanlar onu orada görüb, kəndə xəbər aparırlar. Camaat tabut-zad götürüb gəlir ki, Mollanın ölüsünü aparsın. 

Rus dili

Molladan soruşurlar:

Mollanın bürcü

Bir gün Molladan soruşurlar:

Oğrunu axtaran Bəhlul Danəndə

Bir gün gecə oğru Bəhlul Danəndənin evinə girib hər nə varı idisə oğurlayır. Bunu görən Bəhlul qəbristanlığa gəlib günlərlə orada oturur.

Bəhlul Danəndə. Get, peyğəmbərliyini elə

Bir dəfə Bəhlul özünü peyğəmbər elan edir. Xəlifə bunu eşidib, Bəhlulu hüzuruna çağırtdırır və ondan xəbər alır.

Filin o biri tayı

Deyirlər, Teymurləng ordusunda fil də saxlayırmış. Filləri ayrı-ayrı kəndlərə göndərirmiş ki, orada saxlasınlar. Fillərdən birini də Molla Nəsrəddin olan kəndə göndərir. Teymurləngin qorxusundan kimsə filə toxunmur.