Son əlavə olunanlar

Yumor

Bəhlulun qarğı atı

Bir gün Bəhlul, adəti üzrə, qarğı atını minib gəzirdi. Bir nəfər onu dayandırıb deyir:

Yavaş danış, itlər eşitməsin

Harun Ər Rəşid bir gün xörək yediyi vaxt Bəhlul Danəndə yadına düşür, aşpazını çağırıb deyir:

Bəhlul Danəndənin gördükləri

Bəhlul Danəndə bir gün Harun ər-Rəşiddən vəzifə istədi. Harun ər-Rəşid də ona çarşı-bazar ağalığını tapşırdı. 

Yeraltında, yerüzündə və göydəkilər

Abbasi Xəlifəsi Harun Rəşid, sənətkarlara, elm adamlarına böyük hörmət göstərir, onların söhbətlərini dinləmək üçün hər fürsəti dəyərləndirirdi. Onları məclisinə çağırır, suallar soruşur, öyüdlərini alırdı. Yenə belə məclislərdən birində xəlifə, Bəhlul Danəndəyə belə bir sual verir:

İnşa

Müəllimə tapşırıq verdi:

Bəhlul və Harun

Bir gün Bəhlul Danəndə xəlifə Harun ər-Rəşidə bir sual verir.