Son əlavə olunanlar

Yumor

Məbadə, qatırçının qatırını hürküdəsən

Yayın isti günlərindən birində Bəhlul adəti üzrə karvan yolunun üstündə gül satırmış. Deyilənə görə, hər gül alana bir ağıllı söz deyib yola salırmış. Bəhlul yol üstündə o qədər oturur ki, yorulub yuxusu gəlir. Odur ki, paltarını soyunub başının altına qoyur, çuxasını üstünə salıb bir az gözünün acısını almaq istəyir. 

Bəhlulun qonağı

Günlərin birində Bəhlula qonaq gəlir. Həmin günü Bəhlulun özünü böyük bir məclisə çağırırlar. Bəhlul qonağını da özü ilə aparır, yolda qonağına deyir ki, məndən sənə vəsiyyət, yadında saxla, bir məclisə gedəndə öz yerini tanı, elə yerdə oturma ki, səni durquzsunlar. Bir də, söz xəbər almasalar danışma, bir şeyi istəməsələr vermə.  

Bəhlul və dəllək

Bəhlul bir gün üzünü qırxdırmağa gedir, dəllək onu dəli hesab eləyib başını küt ülgüclə qırxır, dərisini beş-on yerdən kəsik-kəsik eləyir, hər kəsdikcə də yerinə pambıq basır.

Bəhlul və şagirdi

Bəhlulun bir şagirdi varmış. Özü nə bilirdisə, şagirdinə də öyrədirmiş. Bir vaxt şagird görür Bəhlulun bidiklərinin hamısını o da bilir. Bir tərəfdən də Bəhlulun şöhrətinin hər tərəfə yayıldığını görüb fikirləşir ki, elə yaxşısı budur, ustadımdan ayrılım, gedim özümü Bəhlul kimi qələmə verim. Elə bu fikirlə də Bəhlula deyir:  

Dәvә һanda, xәlbir һanda

Molla bir arvaddan yüz manat әl borcu pul alır. İl tamamında arvad gedib molladan pulunu istәyir. Molla deyir:  

Ziyafət

Bəhlul Danəndə adəti üzrə Harunun təşkil etdiyi məclisə gəlir. Məclis iştirakçılarını salamlayaraq yuxarı başa keçir və şirin söhbətlər edir.