Son əlavə olunanlar

Yumor

Ay can, ay can!

Molla eşşəyi həmişə özü yemləyərmiş. Eşşək də çox bəd imiş deyinə, yem verəndə Mollanı çox incidərmiş. Axırda bir gün Molla hirslənib arvadına deyir: – Nə xanım kimi oturmusan evdə əlini ağdan-qaraya vurmursan? Padşah qızı-zad deyilsən ki? Bu adam sənin üçün hambaldı bəyəm? Bundan sonra eşşəyi sən yemləyəcəksən.  

Ayağı yer alar...

Bir gün yenə də yolda Molla Nəsrəddinin eşşəyinin tərsliyi tutur. Molla nə qədər döyür, nə qədər bizləyirsə, ayaqlarını yerdən götürmür ki, götürmür. Molla evə gəlib arvada tapşırır:  

Molla Nəsrəddin lətifələri

Molla Nəsrəddin bir boyaqxana dükanı açıb boyaqçılıq eləməyə başlayır. Bir gün birisi paltarlıq şal gətirib deyir:  

Əvəzinə on tümən verərəm

Xəlifəyə özgə ölkədən üç nəfər qonaq gəlir.Söhbət zamanı qonaqlardan biri xəlifəyə deyir:

Daha mənə ehtiyac yoxdur

Bağdad xəlifəsi bir gün Bəhlul Danəndəni yanına çağırıb deyir:  

Corab ayağımı sıxır

Şən keçməsi üçün şəkili Bəhlul adlı bir baməzəni məclisə qonaq çağırırlar. Qonaqlıq yağışlı və soyuq vaxta təsadüf edir. Bəhlulun ayaqqabıları və corabları yırtıq imiş, ayaqları suyun, palçığın içində olur. Bəhlul corabları çıxarıb ayaqqabısının içinə qoyur, yalın ayaqla məclisə girir.