Son əlavə olunanlar

Təbiət

Schizodactylus monstrosus

Schizodactylus monstrosus Asiyada tapılan nəhəng cırcırama növüdür.

Yallı canavar

Yallı canavar və ya quara, aquaraçay (lat. Chrysocyon brachyurus) - Cənubi Amerikada itlər ailəsinin ən böyük nümayəndəsidir. Yallı canavar unikal görünüşə malikdir. O canavardan daha çox uzun, qamətli ayaqlara malik böyük tülküyə oxşayır.  

İravadi delfini

İravadi delfini- Delfinlər fəsiləsinə, İravadi delfinləri cinsinə aid su məməlisidir. Əsasən Hind okeanının Benqal körfəzi sahillərindən şimali Avstraliya sahillərinə qədər ki ərazilərdə yayılıblar. Cənub-Şərqi Asiyanın sahil sularında, həmçinin Mekonq (Laos və Kamboca), Mahakam (İndoneziya) və Iravadi (Birma) ərazilərinin təmiz sularında da rast gəlinir.  

Dünyanın ən yaşlı zeytun ağacı- Ano Vouves

Dünyanın ən yaşlı zeytun ağacı Yunanıstanda, Krit adasının Ano Vouves kəndində bitir. Ona görə də ağaca Vouve zeytunu deyilir. Ağacın dəqiq yaşı hələ də müəyyən olunmayıb. Əsrlər keçdikcə “ağacın ürəyi” deyilən hissə yoxa çıxdığına görə, yaşı radioktiv izotoplarla dəqiq hesablamaq mümükün olmayıb. Lakin ağac halqalarını analiz etdikdə onun ən az 2000 yaşı olduğu görünmüşdür.   

Venera - Günəş sisteminin ikinci planeti

Venera planeti Roma allahının şərəfinə belə adlandırılmışdır. Bu planet bizim planetimizə - Yer kürəsinə bənzərliyi ilə digərlərindən seçilir. Səhər erkəndən və ya gecə onu səmada görmək olar.  

Dağların yaranması

Yer səthinin əsas relyef formalarından biri olan dağlar qurunun 40% dən çox hissəsini əhatə edir. Dağlar bir-birindən yaranmasına, yəni mənşəyinə və yaşına görə fərqlənir. Mənşəyinə görə dağlar tektonik və vulkanik olur.