Bayatılar

Novruz bayatıları

Ordan axan arxdımı? 
Üzündə duvaxdımı? 
Novruz gəlib yetişdi, 
Ayrı duran vaxtdımı?! 

 

Men aşiqəm ayazdı, 
Qış dərdlidi, nasazdı, 
Onu bu dərdə salan 
Qarşıdan gələn yazdı. 

 

 

 

Men aşiq ahar oldu, 
Səhər yox, nahar oldu, 
Qışın əhdini kəsən 
Çiçəkli bahar oldu. 


Bu şeirdi, qəzəldi; 
Solub düşən xəzəldi. 
Çərşənbələrin ilki 
Yalançıdı, Əzəldi.

 

 

 

Əzizim, bülbüləm mən, 
Boy atmış sünbüləm mən, 
Çərşənbələr içində 
Üçüncüyəm, Güləm mən. 

 

Sürü deyil, naxırdı, 
Qazan dibi paxırdı. 
Sonuncu çərşənbənin, 
Öz adı İlaxırdı.