Nağıllar, hekayələr

Sinif nümayəndəsi

Sentyabr ayı idi. Dərslər başlanmışdı. Müəllim sinifdə iclas keçirdi və dedi:

 

– Uşaqlar, yoldaşlarınızdan birini sinif nümayəndəsi seçməlisiniz. Kimi seçək?

 

Leyla söz alıb dedi?

 

– Mən Aytacı təklif edirəm.

 

Sahib etiraz etdi:

 

– Yox, Aytacı seçmək olmaz, onun riyaziyyatdan “3”-ü var.

 

Uşaqlardan biri Əhmədi sinif nümayəndəsi seçməyi təklif etdi.

 

Sahib bu dəfə də etiraz etdi:

 

– Əhmədi də seçmək olmaz, o, tez-tez dərsə gecikir.


Aysu dedi:

 

– Gəlin Sahibi seçək. O, dərs əlaçısıdır, həm də çox intizamlı, bacarıqlı şagirddir.

 

Hamı bu təklifə razı oldu. Sahib isə utandığından başını aşağı saldı.