Atalar sözləri

Müəllimlik haqqında atalar sözləri

Ağac və müəllim öz barı ilə tanınır.

 

Ata-ana bədəni, müəllim ürəyi yaradır. 

 

Ən yaxşı müəllim təcrübədir.

 

Məktəbdəki ən vacib fenomen, ən ibrətamiz mövzu, şagird üçün ən canlı nümunə müəllimin özüdür.

 

Müəllimi üzə tərifləyərlər, dostu - arxada, işçini işdən sonra.

 

Müəllimin çubuğu güldəndir, kim ki, görməyib cahildir.

 

Müəllimin vurduğu yerdə gül bitər.

 

Yaxşı şagird müəllimi olmayanda bilinər. 

 

Zaman ən yaxşı müəllimdir, amma bütün şagirdlərini öldürür.

 

Zəmanə yaxşı müəllimdir.