Nağıllar, hekayələr

Zahid Xəlil. Dənizin tapşırığı

Dənizə gedən bütün yollar eniş olur. Ona görə ki, dəniz qonaqsevərdir. Amma elə ki, geri qayıdırsan, yol yoxuşa çevrilir. Çünki dəniz sənin belə tez qayıdıb getməyini istəmir. Dalğaların qucağında atılıb-düşən o tək qayığa bax! Onu dəniz beləcə qucağında atıb-tutur. Çünki dənizi sevənlərin hamısı onun xoşuna gəlir. 


Belə təsəvvür elə ki, Xəzərin sahilinə gəlmisən. Əvvəl belə bir səs eşidəcəksən: 


—Xuşşt, xuşşt! 


Bu dəniz dilində "xoş gəlmisən" deməkdir. Əlbəttə o saat soyunub suya tullanacaqsan. Qulağına başqa bir səs gələcək. 


—Xuşşt, xuşşt! Yəni necədi, suyum çox soyuq deyil ki?! 


Amma sən yəqin bu sözlərə qətiyyən əhəmiyyət  verməyib lap uzaqlara üzmək qərarına gələcəksən. Axı doğrudan da dənizin yenə də səsi eşidiləcək: 


—Xaşş, xuşş, uuuşşş! Bu o deməkdir ki, ehtiyatlı ol! 


Dalğalar dəcəl olur. Onlarla zarafat eləməyi sənə məsləhət görmürəm. 


Axı hələ balacasan. Elə ki, böyüdün, hiss elədin ki, sən suya atılanda dalğalar geri çəkilir, onda dəniz başqa bir mahnı oxuyacaq: 


Bu isə o deməkdir ki, dəniz cəsurları sevir. Hara  istəyirsən üz. Buna görə də məsləhət budur ki, uzaqlara  üzməmişdən qabaq dənizi dinlə.

 

Əgər o sənə desə ki: —Xşşş, xuşşş, uuuşşş! — Onda məsləhətim budur ki, geri qayıdıb lap dayaz yerdə üzəsən. Dənizin bu tapşırığını yadından çıxartma!