Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Feliks Mendelson

Romantizm dövrünün tanınmış simalarından biri, XIX-cu əsrin “Motsart”ı hesab olunan Mendelson Feliks Bartoldi musiqi tarixinə bəstəkar, dirijor, pianoçu, musiqi maarifçisi kimi daxil olmuşdur. 

Eldar Quliyev

“Bir cənub şəhərində”, “Sevinc buxtası”, “Babək” və “Nizami” kimi parlaq ekran əsərləri, eləcə də çox sayda digər bədii və sənədli filmlər Eldar Quliyevin adı ilə bağlıdır. Onun çəkdiyi ekran əsərləri dünən olduğu kimi bu gün də sevilə-sevilə baxılır. Sözsüz ki, bütün zamanlarda da belə olacaq.

Heydər Hüseynov

Heydər Nəcəf oğlu Hüseynov 1908-ci ildə İrəvanda doğulmuşdur.

Avropada təhsil alan ilk azərbaycanlı qız - İrəvanlı Leyla Şahtaxtinskaya

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində İrəvan şəhərində milli-mənəvi və maarifçilik mühiti digər müsəlman şəhərlərindən güclü olub. Həmin dövrdə İrəvanda təhsil və maarifçilik mühitinin inkişafı qızların ibtidai təhsillə yanaşı, həm də gimnaziyada oxumasına və ali təhsil almasına imkan verib.

Rəhilə Hacıbababəyova

Bakıda qız məktəbinin yaradılmasının təşəbbüsçüsü, görkəmli pedaqoq Rəhilə Hacıbababəyovaya 1882-ci ilin avqustunda Tiflisdə anadan olub. Burada Müqəddəs Nina məktəbini bitirib. 1902-ci ildə Bakıdakı İsgəndəriyyə Qadın Müsəlman Məktəbində müəllimlik fəaliyyətinə başlayıb.

Məsud Pənahi

Məsud Pənahi 10 yanvar 1943-cü ildə İranın Zəncan şəhərində doğulub. Yazıçı və şair Abbas Pənahi Makulu onun atası olub. 1946-ci ildə Pənahi ailəsi ilə Bakıya köçüb.