Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Əhməd Ağdamski

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı və təbliği sahəsində əvəzsiz rolu olan şəxsiyyətlərdən biri də Əhməd Ağdamski olub. 

Əbülfət Əliyev

Azərbaycan musiqi tarixində öz dəst-xətti, həzin və məlahətli səsi, zəngin repertuarı ilə fərqlənən, xalqımızın əbədi məhəbbətini qazanmış muğam ifaçılarından biri də respublikamızın Xalq artisti Əbülfət Əliyev idi. Əbülfət Əliyev özünəxas məlahətli, xoş tembrli, rəvan, axıcı səsi, novator yaradıcılıq üslubu olan sənətkardan olub.

Zeynəb Xanlarova

Zeynəb Xanlarova sənəti bütün zamanlarda diqqət mərkəzində olub. Onun ömür yaşı səksəni haqlasa da, sənət yaşının tarixi yoxdur. Zeynəb Xanlarova sənətinin yaşı Azərbaycan musiqisinin tarixi qədər qədim və zəngindir...

Oqtay Kazımi

Xalq artisti, görkəmli bəstəkar Oqtay Kazımi 27 dekabr 1932-ci ildə Astara şəhərində anadan olub.

Fərhad Bədəlbəyli

Görkəmli rejissor, Xalq artisti Şəmsi Bədəlbəylinin ailəsində anadan olan Fərhad Bədəlbəyli 27 dekabr 1947-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

Leyla Berq

Tanınmış ingilis uşaq yazarı Leyla Berq (1917-2012), həm də uşaq təhsili və hüquqları haqqında məqalələr yazan jurnalist kimi də tanınıb. Berq, 1973-cü ildə Elinor Farcon mükafatına layiq görülüb.