Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Rəhilə Hacıbababəyova

Bakıda qız məktəbinin yaradılmasının təşəbbüsçüsü, görkəmli pedaqoq Rəhilə Hacıbababəyovaya 1882-ci ilin avqustunda Tiflisdə anadan olub. Burada Müqəddəs Nina məktəbini bitirib. 1902-ci ildə Bakıdakı İsgəndəriyyə Qadın Müsəlman Məktəbində müəllimlik fəaliyyətinə başlayıb.

Məsud Pənahi

Məsud Pənahi 10 yanvar 1943-cü ildə İranın Zəncan şəhərində doğulub. Yazıçı və şair Abbas Pənahi Makulu onun atası olub. 1946-ci ildə Pənahi ailəsi ilə Bakıya köçüb.

Zülfü Adıgözəlov

Muğam ustası Zülfü (Zülfüqar) Səməd oğlu Adıgözəlov 1898-ci ildə Şuşada anadan olmuşdur.

Mirəli Qaşqay

Akademik Mirəli Qaşqay ölkəmizdə mineralogiya-geokimya və petrologiya-metallogeniya elmi məktəblərinin əsasını qoyanlardan biri olub.

Bədurə Əfqanlı

Azərbaycan rəssamlıq sənətində bir çox ilklər Bədurə Əfqanlının adı ilə bağlıdır. Bədurə Əfqanlı Bakı Rəssamlıq Məktəbində (indiki Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyası nəzdində İncəsənət Kollecində) təhsil alan ilk azərbaycanlı qadınlarımızdan biridir.

Xəlil İbrahim

Tanınmış jurnalist, tənqidçi və tərcüməçi Xəlil İbrahim oğlu İbrahimov 1892- ci ildə Şuşada doğulmuşdur.