Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Əhməd İsgəndərov

Əhməd Əhməd oğlu İsgəndərov 23 noyabr 1927-ci ildə Bakının Mərdəkan kəndində doğulmuşdur.

Məmmədəli Nasir

Məmmədəli Hacı Məmməd oğlu 1899-cu ildə İrəvan şəhərində anadan olmuşdur.

Balaş Azəroğlu

Azərbaycanın görkəmli şairlərindən olan Xalq şairi Balaş Azəroğlu gözəl lirik şeirlərin, bənzərsiz poemaların müəllifidir. “Sinəm Savalan dağıdır”, - deyən Balaş Azəroğlunun yaradıcılığında Cənub ağrısı, Vətən həsrəti daim oxuculara da sirayət edib, onları düşündürüb.

Zeynəb Quliyeva

Azərbaycanın ilk qadın memarlarından biri olan Zeyneb Hüseyn qızı Quliyevanın (03.10.1927-10.06.2003) Bakını hələ də bəzəyən XX-ci əsrin ortalarından başlayaraq “Sovet modernizmi”nin maraqlı memarlıq layihələrinin müəllifi kimi bir xatirəsi var. 

Ada Lavleys

1815-ci il dekabr ayının 10-da böyük ingilis şairi Corc Bayronun ailəsində bir qız dünyaya gəldi. Adını Ada qoydular.  

Əfzələddin Xaqani Şirvani

Dünya şöhrətli Azərbaycan şairi, mütəfəkkir Xaqani Şirvani 1126-cı ildə Şamaxıda anadan olub. Əsl adı İbrahimdir. Xaqani onun təxəllüsü, Şirvani mənsub olduğu yerin adıdır. Xaqani 8 yaşında atasını itirib, dövrünün tanınan alim və həkimi olan əmisi Kafiəddin Ömər Osman oğlunun himayəsi və tərbiyəsi altında böyüyüb.