Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Ədnan Ağayev

Ağayev Ədnan Tofiq oğlu 1956-cı il oktyabrın 25-də Bakıda anadan olub.

Azad Mirzəcanzadə

Azad Xəlil oğlu Mirzəcanzadə 1928-ci il sent­yabrın 29-da Bakı şəhərində anadan ol­muş­dur.

Nəcibə Məlikova

Kino tariximizdə bir-birindən bənzərsiz rollar ifa etmiş Nəcibə Məlikova 1921-ci il oktyabrın 25-də Bakının Buzovna kəndində anadan olub. 1943-cü ildə Bakı Teatr Məktəbində Xalq artisti Fatma Qədrinin sinfini bitirərək istəyi ilə Gəncə Dövlət Dram Teatrında işləməyə gedib. 

Maqsud Məmmədov

Maqsud Məmməd oğlu Məmmədov 1897-ci ilin dekabrında İrəvan şəhərində anadan olmuşdur.

Cəfər Xəndan

İrəvan xanlarının törəmələrindən olan Hacıyev Cəfər Zeynal oğlu1910-cu il mayın 8-də İrəvan şəhərində müəllim ailəsində doğulmuşdur.1918-ci ildə ailəsi Gəncəyə köçmüş, 1925-1929-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda təhsil almışdır.  

Həbib bəy Səlimov

Həbib bəy Səlimov 1881-ci il fevralın 8-də İrəvan şəhərində anadan olmuşdur.