Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Qurban Pirimov

Qurban Baxşəli oğlu Pirimov 1880-ci ilin oktyabr ayında indiki Ağdam rayonunun Gülablı kəndində dünyaya göz açıb. Keçmiş Şuşa qəzasının tərkibinə daxil olan Abdal-Gülablı kəndi hələ o vaxtlardan Qarabağ mahalında xalq aşıqlarının yetişdiyi məskənlərindən biri kimi tanınırdı.

Əlisöhbət Sumbatzadə

Əlisöhbət Sumbat oğlu Sumbatzadə 1907-ci il yanvarın 21-də Bakıda anadan olmuşdur. 1926-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU) Şərqşünaslıq fakültəsinin tarix-etnologiya şöbəsinə daxil olmuş, 1930-cu ildə təhsilini başa vurmuşdur. 

Həsənağa Qurbanov

Azərbaycan milli musiqi mədəniyyətinin inkişa­ fında mühüm xidmətləri ilə yadda qalan, Naxçıvan torpağının yetirməsi olan istedadlı sənətkarlardan biri də Həsənağa Qurbanovdur. Bəstəkar, pianoçi, pedaqoq və gözəl insan olan Həsənağa Qurbanov 1955-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur.

Mirəsədulla Mirqasımov

Alim, cərrah, tibb elmləri doktoru, professor, Azərbaycan EA-nın akademiki, Azərbaycanın əməkdar elm xadimi Mirəsədulla Mirələsgər oğlu Mirqasimov 17 noyabr 1883-cü ildə Bakıda doğulmuşdur. 1913-cü ildə Novorosiysk (Odessa) Universitetinin tibb fakültəsini bitirmişdir. 

Əkbər ağa Şeyxülislamov

Dövrünün tanınmış siyasi vә ictimai xadimi Әkbәr ağa İbrahim oğlu Şeyxülislamov 1891-ci ildә İrəvan şəhərində anadan olmuşdur. 

Səfərəli bəy Vəlibəyov

Görkəmli maarif xadimi, pedaqoq Səfərəli bəy Şıxhəsən bəy oğlu Vəlibəyov 1856-cı ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdur.