Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Hüseyn Seyidzadə

Görkəmli kinorejissor, kino tariximizdə ilk rəngli bədii filmin müəllifi  Hüseyn Seyidzadə 1912-ci ildə qədim Azərbaycan şəhəri olan İrəvanda dünyaya göz açıb. Hüseyn Seyidzadə yeniyetmə çağlarından zəhmətə alışıb. Erməni daşnaklarının azərbaycanlılara qarşı törətdikləri cinayətlər zamanı onun ailəsi Bakıya köçmüş və yeniyetmə Hüseyn fabrikdə fəhləlik etmişdir. Həyata nikbin baxışı 1928-ci ildə onu aktyor kimi Bakı İşçi Teatrının səhnəsinə gətirib. O, 1929-cu ildə Leninqrada (indiki Sankt-Peterburq) Dövlət Fəhlə Gənclər Teatrına təcrübə keçməyə göndərilib və bir il sonra Bakıya qayıdaraq “İlk komsomol buruğu” bədii filmində neftçi rolunda çəkilib.  

Norbert Viner

Təbiətşünaslığın problemlərilə yaxından maraqlanan bu insanın adı 1948-ci ildə “Kibernetika” adlı kitabı ilə bütün dünyaya tanındı. Norbert Viner rabitə nəzəriyyəsi sahəsində böyük xidmətləri olan, ilk hesablama maşınlarının yaradılmasında iştirak edən tanınmış amerika riyaziyyatçısıdır.   

Publi Vergili Maron

Romada imperatorluq idarə üsulunun təməlləri qoyulmağa başladığı dövrdə yaranan Roma ədəbiyyatının ən istedadlı nümayəndəsi Publi Vergili Marondur. Artıq onun yaradıcılığında klassik Roma poeziyasının əsas cəhətləri, baş motivləri, bir sözlə, bütün tipik meylləri öz əksini tapmaqla bərabər, həmin poeziya yüksək kamal dərəcəsinə gəlib çatır. Köhnə istilah ilə deyiləcək olsa, Roma ədəbiyyatının qızıl dövrü, başlıca olaraq, Vergilinin yaradıcılığında müəyyənləşib.  

Ceyms Hetton

Şotland əsilli geoloq, həkim, kimyaçı və təbiyyətşünas Ceyms Hetton  1726-cı ildə Şotlandiyanın Edinburq şəhərində anadan olub. Edinburq universitetini bitirən Hetton bütün ömrünü Şotlandiyanın geoloji tədqiqinə həsr edib. O, elmi biliklərə universitet təhsilinə görə nail olub. Onun əldə etdiyi ən mühüm nəticələrdən biri qranit və bazaltların maqmatik mənşəli olması qənaətinə gəlməsidir. Bununla da o, plutonizm nəzəriyyəsinin tərəfdarları sırasında olduğunu bildirib.   

Əbu Əli ibn Sina (Avisenna)

Avropalıların Avisenna adlandırdıqları Əbu Əli ibn Sina qoca Şərqin digər  böyük alimi Biruninin  müasiri olub.  O, 980-ci ildə  Buxaranın yaxınlığında  Əfşan adlı yerdə dünyaya gəlib. Atası  dövrünün varlı və mədəni insanlarından biri olub.   

Mir Cəlal Paşayev

Mir Cəlal Əli oğlu Paşayev 1908-ci il aprelin 26-da Cənubi Azərbaycanın Ərdəbil vilayətində yoxsul kəndli ailəsində dünyaya göz açıb. Kiçik yaşlarında atası Gəncəyə köçdüyündən uşaqlığını burada keçirib. 1918-ci ildə - Mir Cəlal 10 yaşında ikən atası vəfat edib, o, böyük qardaşının himayəsində yaşayıb.