Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Bəhruz Kəngərli

Qədim sivilizasiyanın mərkəzi, Nuh yurdu Naxçıvan zaman-zaman Azərbaycan xalqına görkəmli şəxsiyyətlər bəxş edib. Belə şəxsiyyətlərdən biri də milli rəssamlığın inkişafında özünəməxsus rol oynayan, Azərbaycan rəssamlıq sənətinə yeni üslub və milli ruh gətirən, ilk realist fırça ustası Bəhruz Kəngərlidir.

Zəlimxan Yaqub

Zəlimxan Yaqub 1950-ci il yanvarın 21-də Gürcüstanın Bolnisi rayonunun Kəpənəkçi kəndində anadan olub. Orta məktəbi həmin kənddə bitirdikdən sonra Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq fakültəsində təhsil alıb.

Feliks Mendelson

Romantizm dövrünün tanınmış simalarından biri, XIX-cu əsrin “Motsart”ı hesab olunan Mendelson Feliks Bartoldi musiqi tarixinə bəstəkar, dirijor, pianoçu, musiqi maarifçisi kimi daxil olmuşdur. 

Eldar Quliyev

“Bir cənub şəhərində”, “Sevinc buxtası”, “Babək” və “Nizami” kimi parlaq ekran əsərləri, eləcə də çox sayda digər bədii və sənədli filmlər Eldar Quliyevin adı ilə bağlıdır. Onun çəkdiyi ekran əsərləri dünən olduğu kimi bu gün də sevilə-sevilə baxılır. Sözsüz ki, bütün zamanlarda da belə olacaq.

Heydər Hüseynov

Heydər Nəcəf oğlu Hüseynov 1908-ci ildə İrəvanda doğulmuşdur.

Avropada təhsil alan ilk azərbaycanlı qız - İrəvanlı Leyla Şahtaxtinskaya

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində İrəvan şəhərində milli-mənəvi və maarifçilik mühiti digər müsəlman şəhərlərindən güclü olub. Həmin dövrdə İrəvanda təhsil və maarifçilik mühitinin inkişafı qızların ibtidai təhsillə yanaşı, həm də gimnaziyada oxumasına və ali təhsil almasına imkan verib.