Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Tofiq Tağızadə

Tofiq Tağızadə dünya kinematoqrafiyasının mütərəqqi təcrübəsindən yaradıcı şəkildə bəhrələnərək nadir istedada malik böyük rejissor idi. O, ötən sərin 50-ci illərində çəkdiyi üç filmlə milli kinomuza yeni üslub gətirmiş və mədəniyyət tariximizdə dərin iz qoymuşdu. Tofiq Tağızadə həmişə Azərbaycan mədəniyyətinin, kinosunun tarixində yaşayacaq. Çünki onun yaradıcılığı bənzərsiz, çəkdiyi filmlər böyük rejissor istedadının, qəlbinin məhsuludur...  

Məmməd Səid Ordubadi

Azərbaycan yazıçısı Məmməd Səid Ordubadi Ordubadda anadan olmuş, ilk təhsilini atasından almış, sonra xüsusi məktəbdə oxumuş, gənc yaşlarından Ordubaddakı ipək fabrikində çalışmış, "Fəqir" təxəllüsü ilə şeirlər yazmağa başlamışdır.

Sədayə Mustafayeva

Xalq artisti Sədayə Mustafayeva 1926-cı il iyulun 15-də Şəki şəhərində anadan olub. 5 illik orta təhsilini bitirdikdən sonra Böyük Vətən müharibəsi başladığından atası İsmayılı və qardaşı Məhəmmədi müharibəyə yola salan Sədayə Şəkidə fəaliyyət göstərən İpəkçilik kombinatında Lətifə adlı bir ustanın yanında işləməyə başlayıb.

Osman Hacıbəyov

Azərbaycanın teatr aktyoru, Azərbaycan SSR-nin Əməkdar artisti Osman İsmayıl oğlu Hacıbəyov 1924-cü il fevralın 18-də Şuşa şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. Orta məktəbin yeddinci sinfini Bakıda bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Teatr Məktəbinə daxil olub.

İslam Abdullayev

Qarabağ muğam məktəbinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri olan İslam Abdullayev 1876-cı ildə Şuşa şəhərində anadan olub. O, ilk təhsilini də burada - şəhər məktəbində alıb. 

Haşım bəy Vəzirov

Pedaqoq, publisist, tərcüməçi, jurnalist, yazıçı, naşir Haşım bəy Vəzirov 1867-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olub və ilk təhsilini də orada alıb. Onun ulu babası Mir İmamverdi Qarabağ xanının vəziri olub.