Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Əzizə Əhmədova

Azərbaycanlı yazıçı, şair, tərcüməçi, dramaturq, ədəbiyyatşünas, ictimai xadim, filologiya elmləri doktoru Əzizə Yəhya qızı Əhmədova müаsir Аzərbаycаn uşаq nəsrinin tаnınmış nümаyəndələrindən biridir. 

Marsel Eme

Təkcə böyüklər üçün deyil, həm də uşaqlar üçün yazdığı əsərləri ilə uğur qazanmış, məşhur fransız yazıçısı Marsel Eme 1902-ci il martın 29-da Fransanın Juani şəhərində anadan olub.   

Xalidə Hasilova

Аzərbаycаn uşаq nəsrinin inkişаfında rolu olan, əsərləri ilə kiçik yаşlı охuculаrın sevgisini qаzаnmış yazıçılarımızdan biri də Xalidə Hasilovadır.  

Zivər Məmmədova

Şərqin ilk heykəltaraş qadını Zivər xanım Məmmədova (Tağıyeva) 1902-ci il iyunun 14-də Bakı şəhərində anadan olub. Hələ uşaq ikən valideynləri onun təlim-tərbiyəsi ilə ciddi məşğul olub. Qızının istedadını duyan atası onun arzularının həyata keçməsi üçün böyük səy göstərib. Zivər “Müqəddəs Nina” qızlar gimnaziyasında və Dövlət Türk Musiqi Məktəbində təhsil alıb.  

Cəmo bəy Hacınski

Cəmo bəy Süleyman oğlu Hacınski 14 iyun 1888-ci ildə Qubada anadan olmuşdur.

Məlik Dadaşov

Azərbaycan teatr və kino məktəbinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri olan Məlik Dadaşov 1924-cü il iyunun 7-də Bakıda doğulub. Azərbaycanın Xalq artisti Məlik Dadaşov həm komediyalarda, həm dramatik və faciə xarakterli obrazlarda, həm də lirik-psixoloji rollarda böyük uğur qazanıb.