Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Əliağa Kürçaylı

XX əsr Azərbaycan poeziyasında özünəməxsus yeri olan Əliağa Kürçaylı çoxcəhətli yaradıcılığı ilə “şeirimizin ən uca və barlı-bəhərli budaqlarından" (Rəsul Rza) biri idi. Yaşadığı 52 il ərzində çox məhsuldar işləmiş, şeirə, sənətə ciddi münasibət bəsləyərək məhz poetik nümunələrə, əsl ədəbi əsərlərə imza atmışdı. 

Mövlud Teymur

Şair Mövlud Teymur İsmayıllı rayonunun Buynuz kəndində 1951-ci ildə dünyaya göz açan Mövlud Teymur orta məktəb illərindən ədəbiyyata, şeirə böyük maraq göstərib, rayonda çıxan “Zəhmətkeş” qəzeti redaksiyasında fəaliyyət göstərən ədəbi məclisin fəal üzvlərindən olub.

Qədim yunan alimi Strabon

Strabon (e.ə. 64-cü il - e.ə. 24-cü il) - görkəmli qədim yunan tarixçisi, coğrafiyaçısı və filosofudur. O, çox səyahət etmiş və çox vacib və faydalı qeydlər aparmışdır. O, "Tarix" kitabının (saxlanılmayıb) və 17 kitabda çap edilmiş "Coğrafiya" kitabının müəllifidir. Strabon kitabı təxminən eramızın 18-ci illərində, artıq 80 yaşı olanda yunan dilində yazılmışdır. Onun bu kitabı qədim dövrün coğrafiyasının öyrənilməsi üçün ciddi mənbə sayılır. Eyni zamanda Qafqaz Albaniyası və Atropotena haqqında qiymətli məlumatlar vardır. Strabonun "Coğrafiya əsəri bir növ onun itmiş "Tarixi qeydlər" əsərinin davamıdır. Müəllif "Coğrafiya" əsərinin 11-ci kitabında Azərbaycan haqqında məlumat vermişdir.

Möhsün Sənani

Xalq artisti Möhsün Sənanini xalqa sevdirən onun bənzərsiz sənətkarlığı, fitri istedadı, gənc nəslə daim qayğı ilə yanaşması olub. Sənani aktyora çox vacib olan hər cür qabiliyyətə - oxumaq, oynamaq, çalmaq bacarığına malik idi. “Sənani” onun təxəllüsüdür. Onun əsl soyadı Cəfərovdur.

Cəlil Məmmədquluzadə

Yazıçı-dramaturq, maarifçi-publisist, naşir Cəlil Hüseynqulu oğlu Məmmədquluzadə 10 fevral 1869-cu ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. İlk təhsilini əvvəlcə mollaxanada, sonra Naxçıvan şəhər məktəbində alıb. 1887-ci ildə Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasını (Qori Seminariyası) bitirib, bir müddət İrəvan quberniyasının kəndlərində müəllimlik (1887-1897) edib.

Azərbaycanda ilk uşaq baletinin müəllifi - Əşrəf Abbasov

Əşrəf Cəlal oğlu Abbasov 1920-ci il martın 23-də Azərbaycanın dilbər guşəsi, musiqiçilər diyarı Şuşada anadan olub. İlk orta və tar ixtisası üzrə musiqi təhsilini bu şəhərdə alıb. Təhsil aldığı müddətdə musiqi məktəbində nəzəri fənlər müəllimi - Üzeyir Hacıbəylinin tələbəsi olmuş Fatma Zeynalova onu dünya bəstəkarlarının yaradıcılıqları ilə tanış edir. Musiqiyə marağı onu tar üçün kiçik həcmli pyeslər yazmağa həvəsləndirmişdi. Tez-tez Şuşaya gələn Üzeyir Hacıbəyli bu gəncin istedadını hiss edir və Bakıya təhsil almağa dəvət edir.