Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Yunis Nuri

İrəvanda Azərbaycan teatrının yaranması Yunis Nurinin adı ilə bağlıdır. O, 1878-ci il yanvarın 23-də İrəvanda anadan olmuşdur.   

Helen Adams Keller

Onun adı istər yaşadığı dövrdə, istərsə də ölümündən sonra milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, müxtəlif təbəqələrdən olan insanlar tərəfindən daim xoş qarşılanmış, xüsusi ehtiramla yad edilmişdir. Dünya şöhrətli yazıçı Mark Tven onu XIX əsrin iki ən böyük şəxsiyyətindən biri kimi təqdim etmişdir. Pedaqogika tarixində özünəməxsus yeri olan bu şəxs Helen Adams Kellerdir.

Nəsir İmanquliyev

Görkəmli ictimai xadim, pedaqoq, jurnalist, publisist Nəsir İmanquliyev 1911-ci il dekabrın 22-də Bakıda anadan olub. 1925-1926-cı illərdə Bakı şəhərində peşə məktəbini bitirib, 1934-cü ildə Neft Texnikumuna qəbul olub. 

Ağabacı Rzayeva

Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi Ağabacı Rzayeva 1912-ci ildə dekabrın 15-də Bakıda ziyalı ailəsində anadan olub. Ağabacı Pedaqoji texnikumu bitirib, bir neçə il Saray, Kürdəxanı və Maştağa kəndlərində müəllimlik edib. Lakin o, uşaqlıqdan sevdiyi musiqidən heç cür ayrıla bilmirdi. Ağabacı xanım not çalğısı üzrə ali təhsilli tarzən və bəstəkar Səid Rüstəmovdan, muğam üzrə Mirzə Mənsur Mənsurovdan dərs alıb.  

Tuti Bikə

Tuti Bikə Quba xanlığının siyasi həyatında mühüm rol oynamışdır. O, Quba xanı Fətəli xanın arvadı idi. O vaxt Azərbaycanda olan xanlıqlar arasında müharibələr gedirdi. Xanlıqlar arasında gedən döyüşdə məğlub olan Fətəli xan geri çəkilir. 

Əşrəf Yusifzadə

Daxili temperamenti, gur səsi, pafoslu danışıq ahəngi, klassik faciə obrazların mahir ifaçısı kimi yaratdığı bənzərsiz obrazlar qalereyası ilə Azərbaycan teatr tarixində özünəməxsus yer tutan Əşrəf Yusifzadə 1906-cı il dekabrın 5-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Sərxanlı kəndində doğulub. On dörd yaşına kimi kənddə yaşayıb. Şərurdakı birinci dərəcəli məktəbdə oxuyub. Həmçinin o məktəbdə dram dərnəyinin fəallarından olub.