Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Əyyub Türkay. Mənim ana dilim

Öz tarixi günü var Mənim ana dilimin.

Xanımana Əlibəyli. Şəngülümün nağılı

Şəngülün nağılını Oxuyantək Qərənfil, İtirərək  ağlını Çəpiş oldu elə bil;

Əyyub Türkay. Məstanın dostluğu

Dostluq təklifi etdi, Siçana Məstan pişik.

Valeh Qoca. Zəlzələ soyuğu

Orman yoxmu yandırmağa İlahi?! Buza dönmüş otaqların yanında.

Əmin Abid Gültəkin. Can Azərbaycan

Sən bizimsən, bizimsən durduqca bədəndə can, Əvət könüllər coşdu bir sevincin gücüylə İstiqlal sevinciylə, istiqlal sevinciylə...

Cəfər Cabbarlı. Düşkün dünya

Tarixlərdə öksüz kimi göründük. İllər boyu qaralara büründük, Yetər artıq ayaqlarda süründük, Qalx, qalx, qalx düşkün dünya!