Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Əyyub Türkay. Ağacları Qoruyaq

Emin əlində mismar, Ağacları cızırdı. Ağlına gələn sözü Qabığına yazırdı.  

Əyyub Türkay. Quşlar yem axtarır

Bir qış günü tor qurub Quş ovlamaq istədim. Özümü ovçu kimi Göstərməkdi məqsədim.  

Əyyub Türkay. Qaranquş yuvası

Bizim evin divarında Bir qaranquş yuva qurub. Zəhmət çəkib palçıq ilə Çox həvəslə onu hörüb.

Əyyub Türkay. Vurma cədvəli

Ona qədər öyrəndim, Mən vurma cədvəlini. Artıq riyaziyyatın Biləcəyəm dilini.

Firuzə Nəsibli. Azərbaycan şeiri

Dünyа səndən işıq аlır, Hаmı sənə hеyrаn qаlır.

Nigar Rəfibəyli. Qayıqçı

Qayıqçı, məni də apar dənizə Oturaq səninlə bir az üz-üzə…