Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Əyyub Türkay. Müəllim

Yazmağı, oxumağı, Öyrətmisiz Siz bizə. Nə qədər “sağ ol” desək, Bu yenə azdır Sizə.  

Mirmehdi Seyidzadə. Tər çiçəklər

Bir dəstə təzə çiçək Qoyulmuşdu güldana. Evdə ətir saçırdı Tər çiçəklər hər yana.

Musa Yaqub. Vardır

Bir bax gül-çiçəklər qucaq-qucaqdır, Elə bil hər gülün çətri başqadır.

Kamal İskəndər. Mənim yurdumda

Səhra gül açır, Ürək dil açır.

Xanımana Əlibəyli. Nahar

Ət atdılar pişiyə, Toplan da gəldi iyə. Xırt-xırt salan siçandır...

Məhəmməd Hadi. Vətənin nidası

Bəsdir, yetər artıq, dur, oğul dur, daha yatma! Namusu, həyanı, ədəbi uyquya satma!