Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Abdulla Şaiq. İki qaranquş

Kür kənarı, səhər, gözəlcə hava, Bürünüb yamyaşıl çəmən, səhra. Oyanır çöl, çayır, bayır, dağlar, Dərələrdən gümüş sular çağlar. Saçılır tel-tel al şəfəqli işıq, Oxşayırdı təbiəti yaraşıq. İki yolçu- sevimli qırlanqıc.

Fikrət Sadıq. Say

Saya bilmir Hәlә Mәlәk Bir kәlmәni neçә dәfә Sadalayıb— Sayırsa o, O qәdәr dә Sayır demәk.

Durnalara xitab

Göy üzündə bölük-bölük durnalar, Nədir sizin əhvalınız, halınız? Bir ərz-hal yazdım yarə söyləyin, Dost kuyuna düşər isə yolunuz.

Aşıq Alı. Vətənimdə

Könül tələb edir, ürək atlanır, Gəşt eylə, dünyanı gəz vətənimdə. Zəhmət çəkən bu dərdlərə qatlanır, Coşur ürəyimdə söz, vətənimdə.

Elxan Yurdoğlu. Uşaqlar xoşbəxt olsa

Gəl darayım saçını, Ay qaragöz gəlincik. Çağır gəlsin bacını Oynayaq evcik-evcik.

Abdulla Şaiq. Bülbül

Oxu, bülbülüm, oxu, Yazdır, səhər çağıdır. Oxu, sənin xoş səsin Şənliklər qaynağıdır.