Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Bayram İsmayılov. Ana

Bu gün 8 mart günü, Bu gün sənin bayramın Təbrikini qəbul et, Sənə candan yananın.

Z.Vəlizadə. Anacan

Çox mübarək, anacan. Bu sevimli bayramın. Yüksəlmisən əməklə, Dillərdədir ad-sanın.

Ələsgər Əlioğlu. Yumaq

Nənəm xalı toxuyur, Yumağı da var hər cür. Bu qırmızı, bu yaşıl, Bu narıncı, bu göydür...

Yusif Dirili. Yaz gələndə

Hələ qar əriməmiş,

Abbas Səhhət. "Ata və oğul"

Ay dədə, dur get mənə çox şeylər al! Bir dənə çanta, bir-iki dəftər al! Mən dayım oğluyla gəlirdim bayaq, Gördüm o məktəbdə oxur çox uşaq.

Seymur Sönməz. Can Xocalı

Qoca cavan baxmadılar, Allahdan da qorxmadılar.