Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Mirvarid Dilbazi. Qar

Qar örtdü bağça bağları, Çiçəkli gülü dağları, Qışın səfalı çağları Yetişdi. Qəlbim oldu şən.

Məmməd Rahim. Qış

Qar bürüyüb dağları, Bağçaları, bağları. Donub çaylar, bulaqlar. Buz bağlayıb budaqlar.

Nigar Rəfibəyli. Qış

Saqqalı ağ, saçı ağ, Ağaca dayanaraq Gəldi qocalmış baba, Şaxta baba, qış baba.

Xəlil Rza. Yallı

Qayada bir şəkil var, Yallı gedir adamlar. Nələr düşür gör yada:

Zeynal Xəlil. Yeni il

Əsir qışın küləyi Küçələrdə soyuq, qar, Oynayırlar qar topu Dəstə - dəstə uşaqlar.

Mirmehdi Seyidzadə. Qar

Qara bax, qara Gör necə yağır. Çıxsan bayıra Məni də çağır.