Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Rəsul Rza. Anamın laylası

Bu gecə yuxu gördüm. Gördüm, çörək dadı kimi tanış bir otaq. Tavandan nənni asılıb.

Məmməd Aslan. Açıl, bənövşəm, açıl

Dodaq büzmə, amandı, Sənsiz hava yavandı.

Mirmehdi Seyidzadə. Övlad məhəbbəti

Çox mehriban qızdır Şadan, Duran kimi yatağından

Kamal İskəndər. Təranə

Nənə eynəyi, Tapıb sevindi: - İndi görürəm Düyünü indi!

Xanımana Əlibəyli. Bala məhəbbəti

Dəryalarca olarmı, Ananın məhəbbəti?!

Vahid Əziz. Neynədin?

"Vətən mənə oğul desə, nə dərdim? mamır olub qayasında bitərdim"                                   Məmməd Araz