Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Aranla Dağın Bəhsi

ARANLA DAĞIN BƏHSİ-Ilaxır çərşənbələr və Novruz bayramı günlərində nümayiş etdirilən oyun- tamaşadır. Bir kimsə Aran, bir kimsə də Dağ rolunda çıxış elməklə deyişirlər:  

Bayram İsmayılov. Ana

Bu gün 8 mart günü, Bu gün sənin bayramın Təbrikini qəbul et, Sənə candan yananın.

Z.Vəlizadə. Anacan

Çox mübarək, anacan. Bu sevimli bayramın. Yüksəlmisən əməklə, Dillərdədir ad-sanın.

Ələsgər Əlioğlu. Yumaq

Nənəm xalı toxuyur, Yumağı da var hər cür. Bu qırmızı, bu yaşıl, Bu narıncı, bu göydür...

Yusif Dirili. Yaz gələndə

Hələ qar əriməmiş,

Abbas Səhhət. "Ata və oğul"

Ay dədə, dur get mənə çox şeylər al! Bir dənə çanta, bir-iki dəftər al! Mən dayım oğluyla gəlirdim bayaq, Gördüm o məktəbdə oxur çox uşaq.