Son əlavə olunanlar

Tapmacalar

Birlikdə tapaq

Dairəciklərin yerini tapın

Kvadratları düzgün rəngləyin

Çatışmayan rəqəmləri tapaq

Fiqurların yerləşmə məntiqini tapın

Doğru bərabərliklər alaq