Son əlavə olunanlar

Tapmacalar

Tap görək...

Onunla iynə Saplayır nənəm. Onu nənəmə Gətirən mənəm.

Təbiət hadisələri haqqında tapmacalar

Ağ sandığım açıldı, İçinnən nur saçıldı. (Sübh çağı)

Birlikdə tapaq

Ağırlığın yer götürər, Ruzisin Allah yetirər.  (Yeni doğulmuş körpə)  

İnsan və onun bədən üzvləri haqqında tapmacalar

Ala qapı, zəncir sapı,  Beş budağı, bir yarpağı.

Birlikdə tapaq

Ağ yerə toxum səpərlər.

Yeməklər haqqında tapmacalar

Ağaca minər, ayağı sallanar.