Son əlavə olunanlar

Tapmacalar

Tapmacalar

- A quş, hardan gəlirsən? - Qanlı qaya dibindən. - Qanın niyə qurumuş? - Allah belə buyurmuş.

Musiqi alətlərinə aid tapmacalar

Ağacda var bağırsaq,   Yel babanı çağırsaq,   Ağzım açıb ney çalar,   Süleymanı çağırsaq.                                                                     Cavab:Kaman

Tapmacalar

Adam deyil, hey qaçır, Meşə deyil, səs salır.

Meyvələr haqqında tapmacalar

Heyva kimi sapsarı, Nə heyvadı, nə darı. Bir ağacdan dərərəm, Ləzzətini görərəm. (Armud)

Tapmacalar

1 kilo pambıq daha ağırdı? yoxa bir 1 kilo dəmir?

Şəkillər arasında fərqi tapın