Son əlavə olunanlar

Atalar sözləri

Kitablar haqqında hikmətli sözlər

Oxumağın təfəkkürə faydası fiziki hərəkətlərin bədənə olan faydasına bərabərdir. (Cozef Addison)

Birlik haqqında atalar sözləri

"Mən kimdən?" demə,  "Məndən kim!" de.

"Valideyn-övlad" haqqında aforizmlər

Ana, ata yaxşı tərbiyə almışlarsa, uşaqlar da tərbiyəli olar. (İohann Volfqanq Göte)

Riyaziyyat haqqında hikmətli sözlər

Mən riyaziyyata həyatımı həsr etdim, qarşılığında mənə həyatımı geri verdi. (Cahid Arif)  

Səbir haqqında hikmətli sözlər

Çox səbir lazımdır ki, səbirli olmağı öyrənəsən. (Yakob Mixael Reynqold Lents)  

Ümid, arzu və istək haqqında atalar sözləri

Adamın gərək dili ilə ürəyi bir ola.