Son əlavə olunanlar

Atalar sözləri

Yanıltmaclar

Ağ balqabaq, boz balqabaq, boz balqabaq, ağ balqabaq. *** Ay axsaq aşpaz Həsən şah, aşpazlar aş bişirir, sən də gəl aş bişir,  ay axsaq aşpaz Həsən şah!

Yalan haqqında atalar sözləri

Yalan ayaq tutar, yeriməz.

Mövlana Cəlaləddin Rumi sözləri

Pulunu ver, könlünü ver, salam ver, canını ver amma – Sirrini Vermə.!

Hikmət xəzinəsi

Xalq müdrikliyinin ifadəsi olan atalar sözləri həm yığcam, həm də dərinmənalı olur. İllərin, əsrlərin sınağından çıxan bu hikmətli sözlər bizə doğru yol göstərir. Az sözlə çox məna bildirən bu ifadələr əsl hikmət xəzinəsidir. Atalarımız hər ifadədə bizlərə dəyərli öyüd və nəsihətlər verirlər. Bəzən isə atalar sözlərində uluların bizə çatdırmaq istədikləri mənanı tapmaq o qədər də asan olmur. 

Mövlana Cəlaləddin Rumi sözləri

Günün adamı olmağa çalışma, həqiqətin adamı olmağa çalış. Çünki gün dəyişər, həqiqət dəyişməz.

Yanıltmaclar