Son əlavə olunanlar

Atalar sözləri

Ana haqqında hikmətli sözlər

Ana - həyatın sonsuzluğudur. (Emil Zolya)  

Arzu arzudan doğar

Ağlınla gör, qəlbinlə eşit.

Bilik barədə aforizmlər

Bilik o vaxt bilikdir ki, o hafizə gücünə deyil, ağıl gücünə qazanılmışdır. (Lev Tolstoy)  

Məşhur aforizmlər

Dünyadakı ən məsum məşğuliyyət riyaziyyatdır. (Mustafa Kamal Atatürk)  

İlanın zəhləsi yarpızdan gedər, o da gəlib yuvasının ağzında bitər

Hər birimiz fikrimizi əsaslandırmaq üçün tez-tez atalar sözlərinə, məsəllərə müraciət edirik. Lakin araşdırmalar göstərir ki, dilimizdə işlənən bir çox ifadələr müasir dövrümüzə dəyişmiş, təhrif olunmuş şəkildə gəlib çatmışdır. 

Atalar sözləri

• Abırlı abrından çəkinər, abırsız nədən çəkinər