Son əlavə olunanlar

Atalar sözləri

Yanıltmaclar

Ağ inək o tayda ayağın yalayır, nənəm də bu tayda ağın yamayır.

Atalar sözləri

Gah nala döyür, gah mıxa.  

Doğruluq haqqında atalar sözləri

Doğru yolla gedən yorulmaz.

Ana haqqında aforizmlər

Ana - həyatın sonsuzluğudur. (Emil Zolya)  

Riyazi aforizmlər

1. Əsl riyaziyyatçı bir qədər də şair olmalıdır. (K. Veyerştras)  

Qardaşlıq haqqında atalar sözləri

Allah qardaşı qardaş yaradıb, kisələrini ayrı.