Son əlavə olunanlar

Atalar sözləri

Atalar sözləri

Nə şiş yansın, nə kabab.  

Atalar sözləri

Xain qorxaq olar.  

Atalar sözləri

Haqdan keçmək olmaz.  

Atalar sözləri

Adamı qılınc öldürməz, tənəli söz öldürər.  

Şəhidlər haqqında atalar sözləri

Döyüş meydanında can versə insan  Xoşdur, namərdliklə qoyub qaçmaqdan.  

Atalar sözləri

Nabələdə gün də buluddur.