Son əlavə olunanlar

Dastanlar

"Kitabi Dədə Qorqud" dastanı

«Kitabi-Dədə Qorqud» bir müqəddimə və 12 boydan ibarət dastandır. 

Koroğlu dastanı haqqında

Azərbaycan qəhrəmanlıq dastanlarında xalqın həyatı ilə bağlı tarixi hadisələrdən, insanların haqq-ədalət və azadlıq uğrunda apardığı mübarizədən bəhs edilir. Bu dastanların qəhrəmanları xalq içərisindən çıxmış mərd və igid insanlar olur.