Son əlavə olunanlar

Bayatılar

Sarı Aşıq. Bayatılar

Aşıq bir buğda gördü, Buğdanı dağda gördü, Gözəli Çanaqlıda, İgidi Tuğda gördü.

Araz Yaquboğlu. Bayatılar öyrənək

Aşıq, ağıllı anam, Dili nağıllı anam. Ay boxçası şirinli, Şəkər, noğullu anam.  

Azərbaycan xalq bayatıları

Mən gedirəm o yüzə,  Qayıqda üzə-üzə,  Ay quşlar, siz şad olun,  Meşələr qalır sizə.  

Laylalar

A lay-lay, gülüm lay-lay, Gülüm, bülbülüm lay-lay. Böyü, sənin sayəndə, Mən də bir gülüm, lay-lay.

Bayatılar. Solmaz Şirin

Əzizinəm gülsənə, Sevinsənə, gülsənə.  

Nəsihətamiz bayatılar

Əziziyəm bu dağa, Bu qayaya, bu dağa. Məxmər çul nə yaraşır Bir palanlı uşağa.