Son əlavə olunanlar

Bayatılar

Mərdlik-namərdlik, dostluq, igidlik, məğrurluq — haqqında bayatılar

El batır qəm dəryada,  Kimə gedim mən dada?  İgid göyüşdə ölsə,  Adı qalar dünyada. 

Oxşamalar

Dağda darılar, Sünbül sarılar, Qoca qarılar Bu balama qurban.