Son əlavə olunanlar

Bayatılar

Laylalar. Nazlamalar

Balam gəlir yatmağa, Böyüyüb boy atmağa. Sabah yuxusu şirin, Qıymıram oyatmağa.

Mərdlik, dostluq, igidlik, məğrurluq haqqında bayatılar

El batır qəm dəryada,  Kimə gedim mən dada?  İgid göyüşdə ölsə,  Adı qalar dünyada. 

Oxşamalar

Alnı Cıdır meydanı, At minib çapasım gəlir. Burnu Gilan fındığı, Soyub yeyəsim gəlir.

Bayatılar

Əzizim, Ordubada, Səlmasdan Ordubada. Sərkərdə qoçaq olsa, Heç verməz ordu bada.

Molla Vəli Vidadi. Bayatılar

Şam yanar a yağ ilə, Gəl, gözüm, əyağilə, Gəldi Vəli başına, Gəlməyən ay ağıla.  

Şah İsmayıl Xətai. Bayatılar

Xətaiyəm xəttarəm, Həq sirrinə səttarəm,  Həkimlərin dərmanı, Təbiblərə əttarəm.