Son əlavə olunanlar

Bayatılar

Nəsihətamiz bayatılar

Əziziyəm bu dağa, Bu qayaya, bu dağa. Məxmər çul nə yaraşır Bir palanlı uşağa.  

Novruz bayatıları

Ordan axan arxdımı?  Üzündə duvaxdımı?  Novruz gəlib yetişdi,  Ayrı duran vaxtdımı?!   

Məhsəti Gəncəvi. “Rübailər”

Bazara getmişdim bir cümə günü,  Gördüm, kəklik alıb sarın üstünü.  Tez-tez deyir ona: “Cəfa verənin  Bir gün belə qalxar göylərə ünü”.

Bacı-qardaş haqqında bayatılar

Qaya tək buzlar gördüm,  Göydə ulduzlar gördüm,  Anasına oxşayan  Qoçaq, mərd qızlar gördüm.

Laylalar

Layla dedim ağlama,  Ürəyimi dağlama,  Böyü bir qoç igid ol,  Mənə ümid bağlama. 

Bayatılar

Əziziyəm verəndir, Qismət Allah verəndir, Allahın izni olsun, Allah rəva görəndir.