Son əlavə olunanlar

Bayatılar

Laylalar

A lay-lay, gülüm lay-lay, Gülüm, bülbülüm lay-lay. Böyü, sənin sayəndə, Mən də bir gülüm, lay-lay.

Solmaz Şirin. Bayatılar

Əzizinəm gülsənə, Sevinsənə, gülsənə.  

Nəsihətamiz bayatılar

Əziziyəm bu dağa, Bu qayaya, bu dağa. Məxmər çul nə yaraşır Bir palanlı uşağa.  

Novruz bayatıları

Ordan axan arxdımı?  Üzündə duvaxdımı?  Novruz gəlib yetişdi,  Ayrı duran vaxtdımı?!   

Məhsəti Gəncəvi. “Rübailər”

Bazara getmişdim bir cümə günü,  Gördüm, kəklik alıb sarın üstünü.  Tez-tez deyir ona: “Cəfa verənin  Bir gün belə qalxar göylərə ünü”.

Bacı-qardaş haqqında bayatılar

Qaya tək buzlar gördüm,  Göydə ulduzlar gördüm,  Anasına oxşayan  Qoçaq, mərd qızlar gördüm.