Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Abbas Səhhət. "İki uşaq"

Yoldaşına bir uşaq Dedi: – Dur gəl oynayaq. Oynamağın vaxtıdır, Qızılgülün taxtıdır.

Molla Pənah Vaqif. "Bayram oldu"

Bayram oldu, heç bilmirəm neyləyim... Bizim evdə dolu çuval da yoxdur. Dügüylə yağ hamı çoxdan tükənmiş Ət heç ələ düşməz, motal da yoxdur.  

Məhəmməd Füzuli. “Söz”

Xəlqə ağzın sirrini hərdəm qılır izhar söz,  Bu nə sirdir kim, olur hər ləhzə yoxdan var söz.

Səməd Vurğun. "Ananın öyüdü"

Geyib əsgər paltarını, silahlandı qəhrəman, Onun polad sinəsinə sığışmadı ürəyi. – Dayan! – deyib yaxın gəldi, öpdü onun alnından Yay gününün xoş səhəri, bir da dağlar küləyi.

Nizami Gəncəvi. “Sultan Səncər və qarı”

Zülm edib bir qarıya çox uddurmuşdular qan,  O da Sultan Səncərin tutaraq yaxasından  Dedi ki: − Səndə insaf az görmüşəm, qulaq as!  Səndən gördüyüm zülüm əsla hesaba sığmaz. 

Xəlil Rza Ulutürk. "Gerbimiz-qəlbimiz"

Sən şəkil yox, nəfəsimsən, axan qansan varlığımda,  Hansı rənglər çiçəklənir gör üç rəngli bayrağımda.  Yaşıl rəngim — yaşıl bahar, müsəlmanlıq timsalıdır,  Göy rəngimdə türklük yaşar — millətimin amalıdır.