Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Məmməd Araz. “Əsgər məktubu”

Əsgər məktubları alıram hərdən, Məhəbbət, cəsarət, dəyanət dolu. Neçə tərifçinin təriflərindən Bir əsgər məktubu gərəkli olur.

Rəsul Rza. “Çinar ömrü”

Nə payızdı, nə qışdı... Bir çinar qurumuşdu. Nə suyunu kəsdilər onun, nə üstünə kölgə düşdü.

Balaş Azəroğlu. "Buludlar"

Yenə ağ çalmalı Kəpəzin üstdə Çətirtək durmusuz, qara buludlar. Deyin, külək qovmuş, günəş dağıtmış, Sizi kim gətirmiş bura, buludlar?

Aşıq Qurbani. “Bənövşəni”

Başına döndüyüm ay qəşəng Pəri,  Adətdi, dərərlər yaz bənövşəni.  Ağ nazik əlinlə dər, dəstə bağla,  Tər buxaq altında düz bənövşəni.  

Aşıq Ələsgər. "Gərəkdi"

Aşıq olub diyar-diyar gəzənin,  Əvvəl başda pürkamalı gərəkdi.  Oturub-durmaqla ədəbin bilə,  Mərifət elmində dolu gərəkdi.   

Bəxtiyar Vahabzadə. “Ağ saçlar”

Əzəmətli bir binanın qarşısından hər keçəndə  Dayanıram... Gizli bir hal doğur məndə.  Bu binanın duruşunda nə hikmət var!  Çoxdur onun qarşısında məntək ayaq saxlayanlar...