Son əlavə olunanlar

Bu maraqlıdır!

Kəşf olunmamış Anadolu: Frigiya – qaya sakinlərinin sivilizasiyası

At heykəlləri: Türk irsinin daş artefaktları

Zəngin və çoxşaxəli türk mədəniyyəti Avrasiyanın ən mühüm mədəni irslərindən birini təmsil edir. Buraya köçəri və oturaq xalqlar arasında min illər boyu formalaşmış müxtəlif heyrətamiz adət-ənənələr, incəsənət növləri və biliklər daxildir. Türklərin tarixi təbiətlə dərin bağlılığı olan və azadlıq istəyini əks etdirən əfsanələr, qəhrəmanlıq dastanları və böyük nailiyyətlərlə zəngindir. Möhtəşəm ornamentlərdən və musiqidən tutmuş bənzərsiz sənətkarlıq və memarlıq şedevrlərinə qədər türk mədəniyyətinin hər bir sahəsi onun zənginliyinin və əhəmiyyətinin sübutudur.  

Qatar və ya avtomobillə dənizi keçmək mümkündürmü

Baxmayaraq ki, həmişə alınmır, bu mümkündür. 

Tədqiqat: Fillər bir-birini adı ilə çağıra bilirlər

Fillər bir-birini adı ilə çağıra bilirlər. Bunu alimlərin apardıqları son tədqiqatın nəticələri sübut edib.  

İlk tibbi yardım. Bunları hamı bacarmalıdır!

Təbii, texnogen xarakterli fəlakət və qəzalar zamanı necə davranmalı olacağınız artıq sizə məlumdur. Ancaq qəzalardan nə qədər qaçmağa çalışsaq da, çox vaxt müxtəlif təhlükəli vəziyyətlərlə rastlaşırıq.

Abşeronun misilsiz abidəsi - “Üç ovdan”

Abşeron yarımadasının quraq ərazilərində su hər zaman zəruri həyat mənbəyi hesab edilib. Su çatışmazlığı problemi ovdanların - su toplama rezervuarlarının köməyi ilə həll edilirdi.